Duurzaamheid.

Steun voor innovatie

We willen de regels die duurzaam ondernemen moeilijk maken schrappen. We verwachten wel dat bedrijven hun bedrijfsvoering onder de loep nemen en daar waar mogelijk verduurzamen. Als een ondernemer voor grote uitgaven of investeringen komt te staan dan moet de gemeente helpen met het verkrijgen van leningen of kredieten. Uiteindelijk zal dit geld opleveren want we geloven erin dat investeren in duurzaamheid meer geld oplevert dan dat het kost. Windenergie is een duurzame vorm van energie die we graag zien in het Westelijk havengebied en het gebied rond het Noordzeekanaal. We ondersteunen initiatieven vanuit de markt op dit gebied.

Windenergie is een duurzame vorm van energie die we graag zien in het Westelijk havengebied en het gebied rond het Noordzeekanaal. We ondersteunen initiatieven vanuit de markt op dit gebied.

Duurzaamheid

Eric van der Burg over duurzaamheid